1. Mục đích:

Mục đích của Chính sách đổi xe này là quy định các trường hợp và quy trình đổi xe cho khách hàng sử dụng dịch vụ thuê xe tự lái của Thuê Xe 24h.

2. Phạm vi áp dụng:

Chính sách đổi xe này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ thuê xe tự lái của Thuê Xe 24h.

3. Định nghĩa:

 • Khách hàng: là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng dịch vụ thuê xe tự lái của Thuê Xe 24h.
 • Hợp đồng thuê xe: là thỏa thuận giữa Thuê Xe 24h và khách hàng về việc cung cấp dịch vụ thuê xe tự lái.
 • Xe thuê: là xe do Thuê Xe 24h cung cấp cho khách hàng theo Hợp đồng thuê xe.
 • Đổi xe: là việc khách hàng thay đổi loại xe đã thuê sang loại xe khác.

4. Trường hợp đổi xe:

Khách hàng có thể đổi xe trong các trường hợp sau:

 • Xe thuê bị hỏng hóc: Nếu xe thuê bị hỏng hóc trong quá trình sử dụng và không thể sửa chữa kịp thời, Thuê Xe 24h sẽ cung cấp cho khách hàng một chiếc xe thay thế có cùng hoặc cao hơn hạng xe đã thuê.
 • Xe thuê không phù hợp với nhu cầu: Nếu khách hàng nhận thấy xe thuê không phù hợp với nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể đổi sang loại xe khác có cùng hoặc cao hơn hạng xe đã thuê.
 • Có lý do chính đáng khác: Khách hàng có thể đổi xe trong trường hợp có lý do chính đáng khác, ví dụ như thay đổi địa điểm du lịch, số lượng người sử dụng xe thay đổi, v.v.

5. Quy trình đổi xe:

 • Khách hàng thông báo cho Thuê Xe 24h: Khách hàng cần thông báo cho Thuê Xe 24h về nhu cầu đổi xe càng sớm càng tốt.
 • Thuê Xe 24h xác nhận: Thuê Xe 24h sẽ xác nhận khả năng đáp ứng nhu cầu đổi xe của khách hàng và thông báo cho khách hàng về thời gian và địa điểm đổi xe.
 • Khách hàng hoàn trả xe thuê: Khách hàng cần hoàn trả xe thuê đang sử dụng cho Thuê Xe 24h tại địa điểm được Thuê Xe 24h quy định.
 • Thuê Xe 24h cung cấp xe thay thế: Thuê Xe 24h sẽ cung cấp cho khách hàng một chiếc xe thay thế có cùng hoặc cao hơn hạng xe đã thuê.
 • Ký kết Hợp đồng thuê xe mới: Khách hàng và Thuê Xe 24h sẽ ký kết Hợp đồng thuê xe mới cho xe thay thế.

6. Quy định chung:

 • Thuê Xe 24h có quyền từ chối yêu cầu đổi xe của khách hàng nếu yêu cầu của khách hàng không phù hợp với quy định của Chính sách đổi xe này.
 • Khách hàng có thể phải chịu một khoản phí đổi xe nếu việc đổi xe do lỗi của khách hàng.
 • Thuê Xe 24h sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu đổi xe của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

7. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách đổi xe này, vui lòng liên hệ với Thuê Xe 24h qua:

 • Email: thuexe24hdanang@gmail.com
 • Hotline: 0965.23.68.69

Thuê Xe 24h luôn mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi trường hợp.