1. Mục đích:

Mục đích của Chính sách khiếu nại này là quy định quy trình tiếp nhận, xử lý khiếu nại của khách hàng đối với dịch vụ thuê xe tự lái do Thuê Xe 24h cung cấp.

2. Phạm vi áp dụng:

Chính sách khiếu nại này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ thuê xe tự lái do Thuê Xe 24h cung cấp.

3. Định nghĩa:

 • Khách hàng: là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng dịch vụ thuê xe tự lái do Thuê Xe 24h cung cấp.
 • Khiếu nại: là yêu cầu của khách hàng về việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ thuê xe tự lái do Thuê Xe 24h cung cấp.

4. Quy trình tiếp nhận, xử lý khiếu nại:

4.1 Tiếp nhận khiếu nại:

 • Khách hàng có thể khiếu nại bằng các hình thức sau:
  • Gặp trực tiếp: tại trụ sở hoặc văn phòng giao dịch của Thuê Xe 24h: 86 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Gọi điện thoại: đến hotline của Thuê Xe 24h: 0965.23.68.69
  • Gửi email: thuexe24hdanang@gmail.com
  • Gửi thư: đến địa chỉ bưu điện của Thuê Xe 24h.
 • Khi tiếp nhận khiếu nại, Thuê Xe 24h sẽ ghi nhận thông tin về khách hàng, nội dung khiếu nại và thời gian tiếp nhận khiếu nại.

4.2 Xử lý khiếu nại:

 • Trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại, Thuê Xe 24h sẽ xem xét, xác minh thông tin và đưa ra câu trả lời cho khách hàng.
 • Nếu khách hàng không hài lòng với câu trả lời của Thuê Xe 24h, khách hàng có thể khiếu nại lên cấp trên của Thuê Xe 24h.
 • Trong vòng 24h giờ làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng, Thuê Xe 24h sẽ xem xét, giải quyết khiếu nại của khách hàng và thông báo kết quả cho khách hàng.

5. Quy định chung:

 • Thuê Xe 24h cam kết tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng một cách khách quan, công bằng và hiệu quả.
 • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ cho Thuê Xe 24h khi khiếu nại.
 • Thuê Xe 24h có quyền thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để xử lý khiếu nại theo quy định của pháp luật.
 • Khách hàng không được khiếu nại những vấn đề đã được giải quyết hoặc đã có thỏa thuận với Thuê Xe 24h.

6. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách khiếu nại này, vui lòng liên hệ với Thuê Xe 24h qua:

 • Email: thuexe24hdanang@gmail.com
 • Hotline: 0965.23.68.69

Thuê Xe 24h luôn mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì trong quá trình sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết khiếu nại của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.